سید مصطفی حسینی

 معمار نرم‌افزار و مهندس فرآیند RUP

Software Architect & RUP Process Engineer

سید مصطفی حسینی

صفحه شخصی |  RUP چیست؟ |  فازهای RUP |  دیسیپلین‌های RUP |  نكته‌ها |  دوره آموزشی RUP |  ابزارهای Rational |  تكنولوژی‌های نرم‌افزاری

 

  10 مورد ضروری RUP
برای كسی كه اولین بار با RUP  (كه دارای 4 فاز، 9 دیسیپلین، 31 نقش، 103 دست‌آورد، 136 فعالیت، بعلاوه رهنمودها، چك‌ لیست‌ها و راهنمای ابزار می‌باشد) مواجه می‌شود این سؤال پیش می‌آید كه ”چطور می‌توان از میان این همه موارد تعیین كنیم كه كدام یك برای پروژه ما مورد نیاز است؟“، ”آیا به این یكی نیاز دارم؟“، ”آیا RUP فقط برای پروژه‌های بزرگ است؟“ و پاسخ نیز اغلب به این صورت است : ”خب بستگی دارد به ... “ در این مطلب یك لیست از ده مورد اساسی و ضروری RUP كه می‌تواند نقطة شروعی برای چگونگی بكارگیری RUP در هر پروژه باشد معرفی می‌شود. البته ضروری است كه چارچوب كلی RUP كه یك فرآیند تكراری و تكاملی  است  لحاظ شود.
این ده مورد عبارتند از :
1- تصویر كلی ( Vision) – تولید یك تصویر كلی
داشتن یك تصویر كلی واضح، برای تولید محصولی كه نیازهای واقعی ذی‌نفعان را برآورده سازد، كلیدی است. تصویر كلی عصاره‌ای از دیسیپلین نیازمندی‌ها در RUP بدست می‌دهد : تحلیل مسأله، شناخت نیازهای ذی‌نفعان، تعریف سیستم و مدیریت نیازمندی‌ها(زمانی كه تغییر می‌كند).
2- طرح (برنامه) – مدیریت طرح
طرح‌ریزی خوب روند تولید محصول تأثیر كاملا مستقیمی بر روی كیفیت خوب محصول خواهد داشت. در RUP، طرح تولید نرم‌افزار (Software Development Plan)، همه اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت پروژه را گرد‌آوری می‌كند.
3- لیست مخاطرات- شناسایی و كاهش ریسك‌ها
یك دستور اساسی RUP، شناسایی و رفع هرچه زودتر به ریسك‌های عمده پروژه است. لیست ریسك‌ها، به منظور در نظرگرفتن ریسك‌های شناخته شده در راه موفقیت پروژه است.
4- موارد مهم – تعیین و ردیابی موارد مهم
ارتباط باز و مداوم با داده‌های عینی كه مستقیما از فعالیت‌های در حال انجام مشتق می‌شوند، و تكمیل پیكربندی محصول در هر پروژه، اهمیت دارد.
5- طرح تجاری (Business Case)
طرح تجاری، اطلاعات لازم را از نقطه نظر تجاری فراهم می‌كند؛ به منظور تعیین اینكه آیا این پروژه ارزش سرمایه گذاری دارد یا نه؟
6- معماری – طراحی یك معماری بر اساس مؤلفه
در RUP، معماری یك سیستم نرم‌افزاری (در یك مقطع خاص)، سازمان یا ساختار مؤلفه‌های مهم سیستم است كه از طریق واسط‌ها با مؤلفه‌های متشكل از مؤلفه‌های كوچكتر و واسط‌های آنها ارتباط دارند. در واقع پاسخ به این سؤال است كه تكه‌های اصلی كدامند و چگونه با هم جور می‌شوند؟
7- محصول - ساخت و تست گام به گام (افزایشی) محصول
عصاره جریان كارهای پیاده‌سازی و تست در RUP، كدنویسی، ساخت و تست گام به گام مؤلفه‌های سیستم، با نشرهای قابل اجرا در پایان هر تكرار بعد از فاز آغازین است.
8- ارزیابی (Evaluation)
ارزیابی تكرار، نتایج یك تكرار، میزان برآورده شدن معیار ارزیابی، دروس آموخته شده و تغییرات فرآیند كه باید پیاده‌سازی شوند، را دربر می‌گیرد
9- درخواست‌های تغییر (Change Request)
عصاره مدیریت پیكربندی و تغییرات، مدیریت و كنترل محدوده‌ پروژه در هنگامی است كه تغییرات در طول چرخه حیات پروژه رخ می‌دهد و زمانیكه باید هدفِ در نظر گرفتن كلیه نیازهای ذی‌نفعان و برآورده كردن آنها، تا حد امكان، مورد نظر باشد.
10- حمایت از كاربر
حمایت از كاربر، باید دست‌ كم، شامل یك راهنمای كاربر باشد كه شاید از طریق راهنمای برخط پیاده‌سازی شده و ممكن است شامل یك راهنمای نصب و یادداشت‌های نشر باشد، و بسته به میزان پیچیدگی محصول، ممكن است ابزار آموزشی نیز مورد نیاز باشد و بالاخره یك صورت از مواد همراه (BoM) با هر نوع بسته‌بندی محصول(در صورت وجود بسته‌بندی متنوع محصول).
مرجع :

Leslee Probasco, “The Ten Essentials of RUP: The Essence of an Effective Development Process”, Rational Software, Canada.


Sayyed Mostafa Hosseyni
RUP Process Engineer & Software Architect
Phone : 0912 275 37 87
E-Mail : smhoseyni@gmail.com
www.smhoseyni.com
Creative Commons License